Restaurant Atenea

Restaurant Atenea

La nostre politica de privacitat

La nostre politica de privacitat

Serveis Turístics de Núria a través del seu web 'www.restaurantatenea.com' sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Serveis turistics de Núria S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats. La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat dels Serveis Turístics de Núries S.L. , Que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable. Serveis Turístics de Núria S.L., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix. L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses (hotels) del grup al qual pertany Serveis Turístics de Núria SL, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. Serveis Turístics de Núria S.L .., a través del seu web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de Restaurant Atenea. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.restaurantatenea.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Serveis Turístics de Núria SL, C / Joan Güell 207 - 211, 08028 - Barcelona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: comercial@restaurantatenea.com Protecció de dades En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 17/1999 del 3 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Serveis Turístics de Núria S.L. informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s'incorporaran als fitxers de dades i del grup Serveis Turístics de Núria S.L. declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d'acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup Serveis Turístics de Núria S.L. amb la mateixa finalitat d'oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l'interessat, excepte en els casos previstos legalment.